Цаг үе

НЗДТГ Улаанбаатар хотын Худалдааны танхимтай Санамж бичиг байгууллаа